BackToGaming.eu

Full Version: [Vyřešeno] unban
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Přezdívka : _1mpulse
Steam Id : STEAM_1:0:641634697
Neměl jsem ban
 odkaz :http://sourcebans.fakaheda.eu/sbans_372143/index.php?p=banlist&advSearch=STEAM_1:0:641634697&advType=steamid&Submit
Normálně jsem hrál a najednou jsem dostal perma ban nechápu to
Ahoj,

po zhlédnutí dema žádost zamítám. To že máš VAC, který si dostal 2 měsíce zpět tomu moc nepomáhá.