BackToGaming.eu

Full Version: VIP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně VIP, před půl rokem spíše dýl jsem měl koupené VIP navždy.
Před pár dny jsem se vrátil a VIP nemám. Tak jestli se s tím dá něco dělat.