BackToGaming.eu

Full Version: Vzor stížnosti
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VZOR STÍŽNOSTI NA ADMINA

Název stížnosti: Stížnost na admina [Přezdívka admina na serveru / Server na kterým bylo něco porušeno]

1) Vaše a admina SteamID
2) Screenshot nebo demo, na kterém admin porušuje pravidlo.
3) Popis situace

VZOR STÍŽNOSTI NA HRÁČE

Název stížnosti: Stížnost na hráče [Přezdívka hráče na serveru / Server na kterým bylo něco porušeno]

1) Vaše a hráče SteamID
2) Screenshot nebo demo, na kterém admin porušuje pravidlo.
3) Popis situace

Ke stížnosti se mohou vyjadřovat pouze:

Admin/Hráč kterého se stížnost týká
Admin/Hráč, který u dané situaci byl a má k tomu co říct
Server Admin daného serveru, který má povinnost se k situaci vyjádřit

PODMÍNKY PRO STÍŽNOST

Žádost, která nebude napsána podle tohoto vzoru se automaticky zamítá.
Žádost musí obsahovat důkaz, jinak může být stížnost automaticky uzavřená.
Pokud se jedná o dlouhé demo je vaší povinností napsat čas, ve kterém admin pravidlo porušil.