BackToGaming.eu

Full Version: Vzor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
POSTUP

1) Najdete odkaz na váš ban v našem banlistu
2) Vyplníš vzor níže

Odkaz na banlist --> http://sourcebans.fakaheda.eu/sbans_372143/

VZOR ŽÁDOSTI

1) Vaše přezdívka na serveru
2) Vaše SteamID
3) Měli jste na našem portálu nějaký ban?
4) Odkaz na váš ban
5) Popis, co se z vašeho pohledu stalo a proč by vám měl být udělen unban

Pokud je ban oprávněný jediná možnost jak dostat unban je si ho koupit.
Žádost musí být podána do 7 dnů od udělení banu, jinak může být automaticky zamítnutá.